CENTRE D'ESTUDIS GASTRONÒMICS

Menorca 

CEG Cap amunt

 

 

 LA INFLUÈNCIA GASTRONÒMICA ANGLESA, PROVENÇAL, FLORENTINA I SARDA A MENORCA


A pesar que a tots els receptaris de cuina menorquina es dóna per suposada la
influència anglesa, ens trobem amb la curiosa dada:
Analitzats els receptaris anglesos anteriors o contemporanis a l'ocupació de
l'illa més populars dels segles XVI (3 llibres), XVII(13 llibres, correspon a l'única
època daurada de cuina genuïnament anglesa) i XVIII (3 llibres) no apareix cap
recepta que recordi o suggereixi una influència especial en els 1000 plats
(alguns són variacions d'un mateix plat però prou significatives per diferenciarlos)
del receptari menorquí publicat que tenim recopilats.
L'única recepta similar és el Púding de coc amb panses tal com apareix a De
Re Cibaria de Pere Ballester amb una recepta de The whole Body of Cookery
Dissected, 1661 curiosament anomenada A baked Pudding after the Italian
fashion, corrected, reconeixent la còpia d'Itàlia, segurament amb el corrected
fent referència a l'ús de sèu boví.
L'única influència que es detecta és estrictament filològica: xenc, pinxes,
púding, píquels (com a conserva general, no en el sentit actual)
A més, totes les receptes angleses d'aquest període fan ús del mot pudding per
pastissos de carn, fetge a l'estil de pa de fetge, mai dolços i mai amb llet,
excepte en el cas esmentat
Per contra, als receptaris anglesos del segle XIX, període en el qual es
dediquen a assimilar tots els ingredients i receptes de les colònies i ex-colònies,
ja hi apareixen els púdings dolços com els menorquins i altres plats i
preparacions, maneres de tractar els peixos i marisc més mediterrànies , fins i
tot gall dindi similar al del receptari de Fra Roger que no apareix abans així a
Anglaterra.
Per tant, l'aparent conclusió seria que la influència (a banda de la del
llenguatge) seria clarament a la inversa, com altrament es podria imaginar si
ens deixem portar pel prestigi del geni culinari de les dues tradicions
gastronòmiques en qüestió.

 

 
CUINANT IDEES

Copyrighted.com Registered & Protected 
XGJM-IW5N-OF1I-IWI0

QUI SOM? ON ANEM? D'ON VENIM?

Coverbos culinaris, articles comestibles i gastrogregueries

                 

  POST - EATS

La Torre de Babel

CANVI IDIOMA/   CAMBIO IDIOMA/  CHANGE LANGUAGE/ 

 CHANGER LA LANGUE/   CAMBIARE LINGUA/  SPRACHE ÄNDERN

изменить язык/   Změna jazyka/   CAMBIAR LA LENGA

 

CEG Cap amunt FAVISME ARROS TERRA ANGLESOS SENCER MERCURI POMADA